Opgaveformulier

Voor deze keuring vragen wij u ook de naam van uw dierenartsenpraktijk te vermelden. Zij krijgen de benodigde diergezondheidseisen/inzendformulieren dan alvast toegestuurd. Zelf blijft u verantwoordelijk voor uw dieren zodat ze aan de veterinaire eisen te voldoen. Indien nodig moet u de dierenarts zelf opdracht geven uw bedrijf te bezoeken.

Opgave van keuringsdieren kan uiterlijk t/m 7 januari 2019. Na het verzenden van uw opgave ontvangt u een bevestiging. Als u de bevestiging niet hebt ontvangen dan kunt u contact opnemen met Albert Prins via wintershowzwolle@gmail.com

Uw contactgegevens

Voer hieronder aub uw eigen contactgegevens in

Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden

Algemene bepalingen 2019

• De Commissie Wintershow laat op de keuring alleen dieren toe van leden van de veeteeltstudieclubs uit het aangegeven gebied.
• De indeling van de koeien voor de kampioenskeuring is voor Rood en Zwartbont 1e kalfs, jongere en oudere dieren en een productieklasse voor koeien die meer dan 60.000 kg hebben geproduceerd
• In de groepen van de studieclubs mogen maximaal twee dieren van één eigenaar en/of bedrijf deelnemen.
• U wordt dringend verzocht de dieren voor aankomst op het keuringsterrein minimaal 1x te wassen.
• Het aanpassen van het exterieur door kunstmatige toevoegingen is niet toegestaan.
• Wilt u de dieren waarvan (na opgave) tijdig bekend is dat zij niet aanwezig zullen zijn op de keuring zo spoedig mogelijk afmelden bij het secretariaat. (graag afmelden via de mail: wintershowzwolle@gmail.com) Dit bespaart kosten en tijd.
• Na afloop van de keuring het eventuele restvoer in de daarvoor beschikbaar gestelde container deponeren. Alle plastic en het andere afval in de vuilniszakken op het gangpad deponeren. Wij mogen na afloop de mest niet met plastic enz. afgevoeren!!
• Hesjes en halsnummers blijven eigendom van de commissie. Deze moeten na de keuring worden ingeleverd. Bij vermissing worden de kosten in rekening gebracht bij de deelnemer.
• De commissie stelt zich op generlei wijze aansprakelijk voor kosten of schade ontstaan voor, tijdens of na dit evenement.
• Het risico verbonden aan deelname aan de Wintershow en het inzenden van diere is voor rekening van de inzender.
• De geldende actuele richtlijnen i.v.m. de diergezondheid staan gepubliceerd op onze site www.wintershowzwolle.nl

Eisen Ministerie EZ


• Dieren die aangevoerd worden op de Wintershow Zwolle dienen minimaal de laatste 21dagen voor vertrek naar de show aaneengesloten op één locatie van het bedrijf te zijn gehuisvest;
• De aangevoerde dieren dienen VERPLICHT voorzien te zijn van 2 sets oormerken. Dieren die niet aan deze voorwaarde voldoen worden niet toegelaten. (Zorg dus dat u een extra set oormerken achter de hand heeft).
• Maximaal vijf dagen voor vertrek naar de Wintershow Zwolle dienen de in te zenden dieren door de bedrijfsdierenarts klinisch onderzocht te worden op besmettelijke dierziekten. Hierbij dienen de bedrijfsdierenarts en inzender een verklaring te tekenen. Deze verklaring is te vinden op de website van de Wintershow en wordt ook nog naar de inzender verzonden. De ondertekende verklaring moet bij aankomst aan de controleur op het IJsselhallencomplex worden ingeleverd;
• Tevens dient het formulier vervoersverklaring, welke naar de inzender wordt opgestuurd én op de website te vinden is, ingevuld en ondertekend bij aankomst op het IJsselhallencomplex te worden ingeleverd.
• Als de dieren na afloop van de Wintershow Zwolle zijn teruggebracht naar de locatie van herkomst, moeten alleen deze dieren gedurende 21 dagen op deze locatie blijven;
• De dieren mogen met gezamenlijk transport worden aangevoerd naar de Wintershow Zwolle en moeten ook weer naar de respectievelijke locaties van herkomst worden teruggebracht;
• Voor het vervoer naar de Wintershow Zwolle dient een deugdelijk vervoermiddel te worden gebruikt. Bij ieder vervoermiddel is een ontsmettingsboekje verplicht. Indien nog niet in bezit, kan dit bij de regionale nVWA worden aangevraagd.
• Ook moet een op kenteken logboek overlegd kunnen worden. Indien u niet in het bezit bent van een logboek dan kunt u deze via de site van de Wintershow downloaden.
• Van de vervoermiddelen die op het terrein van de IJsselhallen blijven zullen door de organisatie de wielen en wielkasten worden ontsmet. Van de vervoermiddelen die het terrein LEEG verlaten zijn de chauffeurs verplicht deze te reinigen en te ontsmetten op de door de organisatie aangegeven wasplaats.
* = verplicht in te vullen veld

Voer hieronder aub de benodigde gegevens in. Klik op "+" om meer dieren op te geven.

Naam Levensnummer Roodbont/Zwartbont